CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

– Thanh toán bằng tiền mặt tại câu lạc bộ bạn chọn

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: Số tài khoản 1171000000865 ngân hàng Vietcombank chủ tài khoản Công ty Cổ phần The New District.

– Số điện thoại mua hàng + mã đơn hàng.  

– Khi thanh toán thành công, app khách hàng được kích hoạt, khách hàng sẽ tự ra vào câu lạc bộ bằng app.