Chi nhánh tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh tập luyện tại Sài Gòn, Chi nhánh tập luyện tại TP.HCM

Chi nhánh The New Gym tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm các chi nhánh:

chi nhánh tập luyện, tập luyện tại tphcm, tập luyện tại Sài Gòn, phong tap gym, phòng tập gym, top phòng gym
phòng tập gym

Chi nhánh tập luyện tại Tp. Hồ Chí Minh

The New Gym Hoàng Văn Thụ – Lầu 5, 1/1 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, Tp HCM

The New Gym Điện Biên Phủ – 256 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp HCM

The New Gym Nguyễn Chí Thanh – 332 Nguyễn Chí Thanh, P.5, Q.10, Tp HCM

The New Gym Nguyễn Thị Thập – 128 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Tp HCM

The New Gym Ung Văn Khiêm – 58D Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp HCM

The New Gym Hậu Giang – 1068 Hậu Giang, P.12, Q.6, Tp HCM

Chi nhánh tập luyện tại TP.HCM, Chi nhánh tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh tập luyện tại HCM, Chi nhánh tập luyện tại Sài Gòn, Phòng Gym tại tphcm, phòng gym tại Sài Gòn, phòng gym gần đây, phòng tập gym tại Sài Gòn, Phòng tập gym tại tphcm

Chi nhánh tập luyện tại Tp. Hồ Chí Minh

The New Gym Hoàng Văn Thụ – Lầu 5, 1/1 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, Tp HCM

The New Gym Điện Biên Phủ – 256 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp HCM

The New Gym Nguyễn Chí Thanh – 332 Nguyễn Chí Thanh, P.5, Q.10, Tp HCM

The New Gym Nguyễn Thị Thập – 128 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Tp HCM

The New Gym Ung Văn Khiêm – 58D Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp HCM

The New Gym Hậu Giang – 1068 Hậu Giang, P.12, Q.6, Tp HCM

Chi nhánh tập luyện tại TP.HCM, Chi nhánh tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh tập luyện tại HCM, Chi nhánh tập luyện tại Sài Gòn, Phòng Gym tại tphcm, phòng gym tại Sài Gòn, phòng gym gần đây, phòng tập gym tại Sài Gòn, Phòng tập gym tại tphcm

Chi nhánh tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh tập luyện tại Sài Gòn, Chi nhánh tập luyện tại TP.HCM

Chi nhánh The New Gym tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm các chi nhánh:

chi nhánh tập luyện, tập luyện tại tphcm, tập luyện tại Sài Gòn, phong tap gym, phòng tập gym, top phòng gym
phòng tập gym

Chi nhánh tập luyện tại Tp. Hồ Chí Minh

The New Gym Hoàng Văn Thụ – Lầu 5, 1/1 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, Tp HCM

The New Gym Điện Biên Phủ – 256 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp HCM

The New Gym Nguyễn Chí Thanh – 332 Nguyễn Chí Thanh, P.5, Q.10, Tp HCM

The New Gym Nguyễn Thị Thập – 128 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Tp HCM

The New Gym Ung Văn Khiêm – 58D Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp HCM

The New Gym Hậu Giang – 1068 Hậu Giang, P.12, Q.6, Tp HCM

Chi nhánh tập luyện tại TP.HCM, Chi nhánh tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh tập luyện tại HCM, Chi nhánh tập luyện tại Sài Gòn, Phòng Gym tại tphcm, phòng gym tại Sài Gòn, phòng gym gần đây, phòng tập gym tại Sài Gòn, Phòng tập gym tại tphcm

Chi nhánh tập luyện tại Tp. Hồ Chí Minh

The New Gym Hoàng Văn Thụ – Lầu 5, 1/1 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, Tp HCM

The New Gym Điện Biên Phủ – 256 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp HCM

The New Gym Nguyễn Chí Thanh – 332 Nguyễn Chí Thanh, P.5, Q.10, Tp HCM

The New Gym Nguyễn Thị Thập – 128 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Tp HCM

The New Gym Ung Văn Khiêm – 58D Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp HCM

The New Gym Hậu Giang – 1068 Hậu Giang, P.12, Q.6, Tp HCM

Chi nhánh tập luyện tại TP.HCM, Chi nhánh tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh tập luyện tại HCM, Chi nhánh tập luyện tại Sài Gòn, Phòng Gym tại tphcm, phòng gym tại Sài Gòn, phòng gym gần đây, phòng tập gym tại Sài Gòn, Phòng tập gym tại tphcm