THE NEW GYM

HẬU GIANG

The New Gym Hậu Giang

1068 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

24 giờ/ 7 ngày trong tuần

TỔNG QUAN

PHÒNG TẬP

The New Gym Hậu Giang có diện tích 2.000m2, gồm các khu vực tập luyện chính như Cardio, Strength, Free weights, Functional Training, Studio, Stretching, phù hợp với nhu cầu tập luyện cho mọi đối tượng.