THE NEW GYM

NGUYỄN THỊ THẬP

The New Gym Nguyễn Thị Thập

128 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

24 giờ/ 7 ngày trong tuần

TỔNG QUAN

PHÒNG TẬP

The New Gym có diện tích 2.000m2, gồm các khu vực tập luyện chính như Cardio, Strength, Free weights, Functional Training, Studio, Stretching, phù hợp với nhu cầu tập luyện cho mọi đối tượng.