Chi nhánh The New Gym tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm các chi nhánh:

Chi nhánh The New Gym Tp. Hồ Chí Minh

The New Gym Hoàng Văn Thụ – Lầu 5, 1/1 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, Tp HCM

The New Gym Điện Biên Phủ – 256 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp HCM

The New Gym Nguyễn Chí Thanh – 332 Nguyễn Chí Thanh, P.5, Q.10, Tp HCM

The New Gym Nguyễn Thị Thập – 128 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Tp HCM

The New Gym Ung Văn Khiêm – 58D Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp HCM

The New Gym Hậu Giang – 1068 Hậu Giang, P.12, Q.6, Tp HCM