CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Thông tin do Người dùng cung cấp, bao gồm:

 • Thông tin cá nhân do Người dùng cung cấp theo quy định của pháp luật nhằm xác định danh tính Người dùng khi thiết lập Tài khoản cũng như trong quá trình Người dùng sử dụng dịch vụ, bao gồm: số điện thoại, họ và tên, tuổi, giới tính, quan hệ gia đình, CMND/Passport, nơi sinh, email (nếu có), địa chỉ.
 • Mọi nội dung do Người dùng tạo ra công khai hoặc chủ động cung cấp cho công ty trong quá trình sử dụng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Trạng thái, ảnh đại diện, ảnh bìa, tên liên hệ tùy chọn, mọi nội dung khảo sát do Người dùng điền vào trên nền tảng.
 • Trong trường hợp Người dùng là đại diện cho tổ chức pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp: Tên của tổ chức pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp, số doanh nghiệp, số thuế, địa chỉ trụ sở đăng ký, địa chỉ liên lạc, đại diện pháp lý và thông tin của đại diện pháp lý tương tự như Người dùng cá nhân trong mục (i) trên, chức vụ, địa chỉ email quản trị, tên của người quản trị tài khoản, số điện thoại của người quản trị tài khoản.

 

2. Thông tin thu thập chủ động bởi Công ty, bao gồm:

 • Thông tin Ứng dụng, Thiết bị và Mạng: bất kỳ thông tin nào liên quan đến hệ điều hành, Thiết bị, như phiên bản, ngôn ngữ mặc định, chất lượng tín hiệu từ Thiết bị, thông tin cookie, mức năng lượng và các dữ liệu tương đương khác.
 • Hoạt động tài khoản: Thời gian, tần suất của Tài khoản hoạt động trên Nền tảng, nội dung quảng cáo, tương tác công khai, giao dịch thực hiện thông qua các Tài khoản, báo cáo tai nạn, hoạt động trên website và ứng dụng liên kết đến Dịch vụ của The New Gym.
 • Danh bạ điện thoại: Tùy thuộc vào sự đồng ý của Người dùng cho phép Nền tảng truy cập vào danh bạ điện thoại để đồng bộ và liên lạc.
 • Thông tin vị trí: Tùy thuộc vào sự đồng ý của Người dùng cho phép Nền tảng truy cập vào thông tin GPS.

 

3. The New Gym thu thập thông tin Tài khoản với mục đích: Cung cấp Dịch vụ một cách ổn định và an toàn cho Người dùng. Bất kỳ thông tin nào được thu thập và xử lý bởi Công ty sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và phương tiện được Người dùng áp dụng trong quá trình sử dụng Dịch vụ, cũng như bất kỳ cách thức nào mà Người dùng quản lý phương tiện giám sát an ninh của mình (ví dụ: Người dùng đồng ý cho phép Nền tảng được phép đọc dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị của Người dùng). Mục đích của việc thu thập dữ liệu sẽ bao gồm:

 • Để cung cấp dịch vụ: Công ty sử dụng thông tin Tài khoản mà Người dùng cung cấp ban đầu để tạo Tài khoản, xác định danh tính Người dùng, trả lại kết quả tìm kiếm liên hệ của người dùng khác được lưu trong danh bạ Điện thoại của Người dùng đó, đề xuất liên hệ quen biết hoặc để lưu trữ và sao lưu dữ liệu khi Người dùng thay thế thiết bị của mình; để cung cấp các dịch vụ khác trên Nền tảng.
 • Đề xuất nội dung cá nhân hóa: Công ty sử dụng thông tin Tài khoản để điều chỉnh và cung cấp nội dung cá nhân hóa, phù hợp với nhu cầu và sở thích của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở khuyến mãi, quảng cáo, gợi ý nội dung.
 • Nghiên cứu và phát triển, vận hành các tính năng, dịch vụ: Công ty sử dụng thông tin Tài khoản để nghiên cứu xu hướng, thống kê, đánh giá rủi ro, nhu cầu Dịch vụ nhằm vận hành, dự báo và thiết kế các tính năng, dịch vụ mới cũng như duy trì, cải thiện các tính năng, dịch vụ hiện có. Hơn nữa, thông tin này sẽ giúp Công ty khắc phục các sự cố kỹ thuật, phát hiện gian lận (nếu có).
 • Đảm bảo sự ổn định và an toàn của các dịch vụ: Công ty sử dụng thông tin Tài khoản để đảm bảo an ninh, xác minh Người dùng và các người dùng khác được bảo vệ khỏi bất kỳ rủi ro an ninh nào trong quá trình sử dụng dịch vụ cũng như để bảo vệ Nền tảng khỏi bất kỳ lạm dụng nào cho mục đích không được phép theo Thỏa thuận này;
 • Liên hệ với Người dùng: Công ty liên lạc với Người dùng bằng cách sử dụng thông tin Tài khoản do Người dùng cung cấp, bao gồm thông tin liên hệ của Người dùng;
 • Ngăn chặn bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

 

4. Chia sẻ dữ liệu:

 • Công ty sẽ chia sẻ thông tin tài khoản của bạn với các công ty con, đối tác trong hệ sinh thái của The New Gym với mục đích tạo tài khoản hoặc đăng nhập nhanh chóng, để Người dùng có trải nghiệm các dịch vụ khác nhau trong hệ sinh thái của The New Gym một cách thuận tiện và hiệu quả.
 • Công ty sẽ chia sẻ thông tin Tài khoản và/hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng cho Bên thứ ba khi được Người dùng cho phép. Bên thứ ba là bên mà Người dùng mong muốn tiếp cận và bên thứ ba đó có thể được phép truy cập dữ liệu của Người dùng để thúc đẩy các bước cần thiết để triển khai cung cấp hàng hóa/dịch vụ hoặc các lợi ích khác cho Người dùng.
 • The New Gym thiết lập các tính năng giúp tạo và đăng nhập tài khoản cho bất kỳ hàng hóa, dịch vụ nào theo yêu cầu của bên thứ ba. Tùy thuộc vào sự đồng ý của Người dùng trước khi đăng nhập dịch vụ của bên thứ ba, Công ty sẽ chia sẻ một số thông tin tài khoản của bạn được bạn cho phép để bên thứ ba thuận tiện hơn trong việc đăng ký tài khoản. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng nếu tài khoản The New Gym bị khóa, xóa, hủy hoặc đình chỉ, bạn không thể đăng nhập bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba đó.

 

5. Cập nhật, điều chỉnh và xóa thông tin Tài khoản:

 • Bằng cách đăng nhập vào Tài khoản, Người dùng có thể truy cập vào tính năng mà qua đó Người dùng có thể điều chỉnh, xóa hoặc rút lại sự đồng ý liên quan đến thông tin Tài khoản đã cung cấp bằng cách vận hành giao diện người dùng của Nền tảng hoặc gửi yêu cầu đến văn phòng The New Gym để yêu cầu thay đổi.
 • Trong trường hợp Người dùng không đồng ý cho The New Gym tiếp tục thu thập và sử dụng thông tin Tài khoản của Người dùng và muốn rút lại sự đồng ý theo các Điều khoản này, Người dùng có thể chủ động vô hiệu hóa quyền truy cập của The New Gym trên Nền tảng, cũng như gửi yêu cầu đến văn phòng The New Gym để yêu cầu xóa thông tin Tài khoản được lưu trữ.
 • Trong trường hợp Người dùng yêu cầu rút lại “sự đồng ý” và/hoặc yêu cầu rút lại một phần sự đồng ý đó, Công ty xin lỗi vì sẽ không đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ cho Người dùng. Do đó, trong trường hợp như vậy, Công ty sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn bằng cách giúp bạn rút lại sự đồng ý với các Điều khoản này, tài khoản của bạn sẽ được vô hiệu hóa và các dịch vụ được cung cấp cho bạn sẽ được dừng lại.
Chính sách bảo mật, chính sách, bảo mật,
Chính sách bảo mật